English

Detailní informace o místnosti E232

budovaE
podlaží2NP
účelWC ženy
kapacita
pracoviště