English

Detailní informace o místnosti E229

budovaE
podlaží2NP
účelWC muži
kapacita
pracoviště