English

Detailní informace o místnosti E223

budovaE
podlaží2NP
účelarchiv/depozit
kapacita0
pracovištěSZK – Ústav stavebního zkušebnictví