English

Detailní informace o místnosti E222

budovaE
podlaží2NP
účelzasedací místnost
kapacita24
pracovištěSZK – Ústav stavebního zkušebnictví