English

Detailní informace o místnosti E209

budovaE
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěBZK – Ústav betonových a zděných konstrukcí