English

Detailní informace o místnosti E205

budovaE
podlaží2NP
účelpočítačová učebna
kapacita0
pracovištěBZK – Ústav betonových a zděných konstrukcí