English

Detailní informace o místnosti D185

budovaD3
podlaží1NP
účelpřednášková místnost (posluchárna)
kapacita150
pracovištěSPA – Správa areálů
  prohlídka místnosti