English

Detailní informace o místnosti D182

budovaD3
podlaží1NP
účelpřednášková místnost (posluchárna)
kapacita170
pracovištěSPA – Správa areálů
  prohlídka místnosti