English

Detailní informace o místnosti D180

budovaD3
podlaží1NP
účelhala
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů
  prohlídka místnosti