English

Detailní informace o místnosti D179

budovaD3
podlaží1NP
účelWC pro invalidy
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů