English

Detailní informace o místnosti B350

budovaB
podlaží3NP
účelWC muži
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů