English

Detailní informace o místnosti B349

budovaB
podlaží3NP
účelWC pro invalidy
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů