English

Detailní informace o místnosti B348

budovaB
podlaží3NP
účelWC ženy
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů