English

Detailní informace o místnosti B344

budovaB
podlaží3NP
účelelektrorozvaděč
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů