English

Detailní informace o místnosti B339

budovaB
podlaží3NP
účelsklad
kapacita0
pracovištěGTN – Ústav geotechniky