English

Detailní informace o místnosti B335

budovaB
podlaží3NP
účelseminární místnost
kapacita16
pracovištěGTN – Ústav geotechniky