English

Detailní informace o místnosti B332

budovaB
podlaží3NP
účelpřípravna
kapacita0
pracovištěGTN – Ústav geotechniky