English

Detailní informace o místnosti B331

budovaB
podlaží3NP
účelpočítačová učebna
kapacita28
pracovištěGTN – Ústav geotechniky