English

Detailní informace o místnosti B327

budovaB
podlaží3NP
účelpočítačová učebna
kapacita32
pracovištěGTN – Ústav geotechniky