English

Detailní informace o místnosti B326

budovaB
podlaží3NP
účelpředsíň
kapacita0
pracovištěGTN – Ústav geotechniky