English

Detailní informace o místnosti B316

budovaB
podlaží3NP
účelpřednášková místnost (posluchárna)
kapacita84
pracovištěSPA – Správa areálů