English

Detailní informace o místnosti B315

budovaB
podlaží3NP
účelučebna
kapacita24
pracovištěTST – Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb