English

Detailní informace o místnosti B311

budovaB
podlaží3NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěTST – Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb