English

Detailní informace o místnosti B310

budovaB
podlaží3NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěTST – Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb