English

Centrum AdMaS

podlažípracoviště
1NPLaboratoře: Extrémní zatěžování, Požární odolnost
2NPŠatna a sociální zařízení
3NPDenní místnost
podlažípracoviště
1SRecepce, Údržbář, Spisovna, Laboratoře, Garáž
1NPLaboratoře, Kanceláře, Šatna a sociální zařízení
2NPKanceláře vědeckých pracovníků
3NPVedení Centra AdMaS, Sekretariát, Zasedací místnost – malá
4NPOddělení: Právní, Obchodní, Zasedací místnost – velká
podlažípracoviště
1SLaboratoře: MSH, TSH
1NPLaboratoře: MSH, TSH, AZL, Jednací místnost
2NPKanceláře vedení VP1: MSH, TSH a AZL
3NPKanceláře vědeckých pracovníků
podlažípracoviště
1SLaboratoře: Geodézie a metrologie, 3D tisk, Garáže
1NP1NP Laboratoře: Geotechnika, TZB, Městské inženýrství, Chemie vody, Šatny a sociální zařízení
2NPKanceláře vědeckých pracovníků, Zasedací místnost – malá
3NPVedení VS EGAR, Zasedací místnost – velká
4NPP4 4NP