English

Detailní informace o místnosti B105

budovaB
podlaží1NP
účelučebna
kapacita8
pracovištěVST – Ústav vodních staveb