English

Areál fakulty stavební: Veveří – Žižkova – Rybkova

podlažípracoviště
2SServisní prostory KIC
1SKnihovnické informační centrum
1NPVrátnice, podatelna, bufet, studovny, posluchárna, prostory KIC
2NPKancelář děkana, aula, Pedagogicko-vědecké oddělení, posluchárna
3NPEkonomické oddělení, Zaměstnanecké oddělení, Centrum informačních technologií, Oddělení vnitřních a vnějších vztahů, posluchárny
4NPKonferenční a prezentační prostory
podlažípracoviště
2SSuterénní prostory
1SSuterénní prostory
1NPLaboratoře Ústavu vodních staveb a Ústavu geodézie
2NPÚstav geodezie, učebny
3NPÚstav geotechniky, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, učebny
4NPÚstav automatizace inženýrských úloh, počítačové učebny
5NPÚstav geodezie
6NPMeteorologická a GPS stanice TUBO Ústavu geodezie
podlažípracoviště
1SSuterénní prostory
1NPÚstav pozemního stavitelství, učebny, laboratoře
2NPÚstav pozemního stavitelství, učebny
3NPÚstav pozemního stavitelství, učebny
4NPÚstav pozemního stavitelství, učebny
5NPPůdní prostory
6NPVýstup na střechu
podlažípracoviště
1SSuterénní prostory
1NPPosluchárny, konferenční a prezentační prostory, laboratoře Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí a Ústavu stavebního zkušebnictví
2NPÚstav stavebního zkušebnictví, učebna
podlažípracoviště
1NPÚstav architektury, učebny, laboratoře
2NPÚstav architektury, učebny
3NPÚstav architektury, učebny
4NPÚstav architektury, učebny
5NPÚstav architektury, učebny
6NPÚstav architektury, ateliér
podlažípracoviště
1NPÚstav vodních staveb, laboratoře
2NPÚstav vodních staveb, laboratoře
3NPÚstav vodních staveb, laboratoře
podlažípracoviště
1SServisní prostory stravovacích provozů
1NPRestaurace Rybkova, cukrárna
2NPMenza Rybkova, posluchárny
3NPKanceláře studentů DSP
4NPKanceláře studentů DSP
5NPKanceláře studentů DSP
6NPÚstav stavební ekonomiky a řízení, učebny
7NPÚstav stavební ekonomiky a řízení
8NPÚstav stavební ekonomiky a řízení, posluchárna, učebny
podlažípracoviště
2SSuterénní prostory
1SSuterénní prostory
1NPÚstav fyziky, laboratoře, učebny
2NPÚstav matematiky a deskriptivní geometrie, posluchárna, učebny
3NPÚstav vodního hospodářství obcí, učebny
4NPÚstav vodních staveb, učebny, učebny
podlažípracoviště
2SSuterénní prostory
1SSuterénní prostory
1NPÚstav fyziky, Ústav společenských věd, laboratoře, učebny
2NPÚstav společenských věd, učebny
3NPÚstav chemie, učebny, laboratoře
4NPÚstav chemie, Ústav vodního hospodářství krajiny, učebny, laboratoře