English

Detailní informace o místnosti D301d

budovaD2
podlaží3NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita
pracovištěTHD – Ústav technologie stavebních hmot a dílců