English

Detailní informace o místnosti D121b

budovaD1
podlaží1NP
účeldílna praktické výuky
kapacita0
pracovištěTHD – Ústav technologie stavebních hmot a dílců