English

Detailní informace o místnosti A224

budovaA
podlaží2NP
účelkancelář
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů