English

Proděkan pro vědu a výzkum

pro funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022

prof. Ing. Drahomír NOVÁK, DrSc.

Proděkan
prof. Ing. Drahomír NOVÁK, DrSc.

Vědecké a odborné zaměření

Spolehlivost stavebních konstrukcí, stochastická výpočtová mechanika, rizikové inženýrství, stochastická lomová mechanika kontinua, simulační metody Monte Carlo, modelování betonových konstrukcí, metoda stochastických konečných prvků, porušování kvazikřehkých materiálů, vliv velikosti, pravděpodobnostní optimalizace konstrukcí, náhodná pole v mechanice kontinua.

Délka praxe v oboru: 25 let, z toho cca 3 roky v zahraničí.

Zahraniční – časopisy, konference v cizím jazyce27
Domácí publikace – celostátní časopisy, konference95
Řešené výzkumné projekty15
  • Člen mezinárodní organizace pro lomovou mechaniku FraMCos
  • Člen technické normalizační komise TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí
  • Člen České společnosti pro mechaniku
  • Člen Inženýrské akademie ČR
  • Člen redakční rady časopisu International Journal of Materials & Structural Reliability
  • Člen Rady doktorského studijního programu oboru Konstrukce a dopravní stavby