120 let FAST VUT 25. září 2019

Oslavy 120. výročí založení FAST VUT začaly v časných ranních hodinách vysazením památné lípy před hlavní budovou. Následovalo slavnostní zasedání Akademického senátu FAST VUT, Vědecké rady FAST VUT a Průmyslové rady FAST VUT v historické aule, kde byly předány pamětní medaile a pamětní listy významným osobnostem i společnostem spolupracujícím s fakultou.

V 15.00 se konala přednáška prof. Ing. Leonarda Hobsta, CSc. „Milníky v historii vývoje stavební fakulty“.

Oslavy byly završeny divadelním představením pro zaměstnance fakulty „Noc na Karlštejně“ na hudební scéně Městského divadla Brno. Poté následoval pro návštěvníky divadla společenský večer s živou hudbou, občerstvením a fotokoutkem.