Navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel – prezenční forma studia

Navazující magisterský studijní program Civil engineering – prezenční forma studia

Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – kombinovaná forma studia

Navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie – prezenční forma studia

Navazující magisterský studijní program Městské inženýrství – prezenční forma studia

Navazující magisterský studijní program Environmentálně vyspělé budovy – prezenční forma studia

Doktorské studijní programy Stavební inženýrství, Civil Engineering, Geodézie a kartografie - prezenční a kombinovaná forma studia

Úřední hodiny Studijního oddělení

Platí pro období od

pondělí
středa
čtvrtek

STUDIJNÍ PORADENSTVÍ Od listopadu 2022 akademického roku 2022/2023 bude studentům každou lichou středu v zasedací místnosti A230/A232 v době od 12:00 do 12:30 hod. poskytováno studijní poradenství ve studijní problematice za účasti proděkana FAST pro studium, vedoucí STO a případně zástupců studentů SKAS AS FAST.

Kde nás najdete

Fakulta stavební
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95, 602 00 Brno

Naplánovat trasu