• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Finance

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav stavební ekonomiky a řízení
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program
  Ročník: 3.
  Obor: Management stavebnictví
  Zaměření: nespecifikováno
  Zařazení předmětu do programu: povinný předmět
  Ukončení: zápočet, zkouška
  CÍL PŘEDMĚTU

  Seznámení se základními kategoriemi v oblasti podnikového financování. Pochopení peněžních toků v podniku a základní způsoby jejich řízení. Práce s veškerými dosažitelnými peněžními zdroji.

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Pojem podnikových financí, podniková finanční soustava.
  • Nástroje a zásady finančního řízení.
  • Zdroje financování.
  • Financování stavební zakázky.
  • Daně v České republice. Vztah podniku a banky.
  • Dodavatelsko-odběratelské vztahy a jejich vliv na peněžní toky v podniku.
  • Finanční plánování.
  • Veřejné finance, základní informace ve vazbě na financování podniku.
  • Strukturální fondy EU, Kohezní fond, státní fondy ČR.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz