• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Management stavebnictví

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav stavební ekonomiky a řízení
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program
  Ročník: 4.
  Obor: Management stavebnictví
  Zaměření: nespecifikováno
  Zařazení předmětu do programu: povinný předmět
  Ukončení: zápočet, zkouška
  CÍL PŘEDMĚTU

  Získání schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Marketing jako podnikatelská filozofie.
  • Strategický marketing.
  • Analýza trhu, okolí konkurence.
  • SWOT analýza, analýza příležitostí firmy a ohrožení.
  • Stanovení cílů podniku.
  • Typové varianty marketingových strategií.
  • Význam trhu.
  • Marketingový mix.
  • Výrobková politika.
  • Distribuční politika.
  • Komunikační politika.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz