• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Podnikový management I.

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav stavební ekonomiky a řízení
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program
  Ročník: 3.
  Obor: Management stavebnictví
  Zaměření: nespecifikováno
  Zařazení předmětu do programu: Povinný předmět
  Ukončení: zápočet, zkouška
  CÍL PŘEDMĚTU

  Získání znalostí základních principů a vztahů v řídící práci a manažerských základních návyků.

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Základní pojmy řízení.
  • Metody řízení.
  • Informace a informační procesy.
  • Rozhodování a rozhodovací procesy.
  • Kontrolní procesy.
  • Organizace řízení, organizační struktury.
  • Vedení a řízení lidí.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz