• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Pracovní inženýrství

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav stavební ekonomiky a řízení
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program
  Ročník: 3.
  Obor: Všeobecný
  Zaměření: nespecifikováno
  Zařazení předmětu do programu: povinně volitelný předmět
  Ukončení: zápočet, zkouška
  CÍL PŘEDMĚTU

  Získání znalostí z pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví, zejména zna-lostí a základních dovedností z oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení a z problematiky odměňování, mezd a platů se zaměřením na stavebnictví. Získání praktické zkušenosti při zpracování případové studie o normování a odměňování v konkrétní stavební firmě. Získání schopnosti prakticky používat statistické klasifikace, třídníky a číselníky pro další práci s informacemi ve stavebnictví.

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Práce - informace o práci, práce ve výrobním procesu, klasifikace a třídníky ve stavebnictví.
  • Normy ve stavebnictví - studium práce, vědy o práci, pracovní inženýrství, management a jeho historický vývoj, pracovní systém, organizace práce v prostoru a čase, měření práce, normování lidské práce, normování práce strojů, normování spotřeby materiálu, paliv a energií.
  • Odměňování práce - teorie mzdy, funkce mzdy, kategorie mzdy, mzdové formy, mzdový systém, hodnocení práce, mzdové účetnictví, evidence mezd, ukazatele práce a mezd, fond pracovní doby produktivita práce, pracovně právní předpisy.
  • Ergonomie - pracovní zátěž a námaha, pracovní prostředí, podmínky, inenzita práce, teorie pracovní motivace, kategorizace práce, ochrana zdraví, bezpečnost práce, pracovní lékařství.
  • Racionalizace práce - racionalizace výroby, dopravy, řízení a správy, teorie organizace, organizační struktury.
  • Trh práce - zaměstnanost, mobilita pracovní síly, úřady práce.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz