• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Projekt – Ekonomika staveb

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav stavební ekonomiky a řízení
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program
  Ročník: 3.
  Obor: Management stavebnictví
  Zaměření: nespecifikéváno
  Zařazení předmětu do programu: povinný předmět
  Ukončení: klasifikovaný zápočet
  CÍL PŘEDMĚTU

  Zvládnout samostatně sestavit výkaz výměr a na základě něho vypracovat rozpočet stavebního objektu podle studentem zpracované projektové dokumentace. Osvojení dovedností z oblasti rozpočtování a kalkulací ve výstavbě.

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Zpracování rozpočtu stavebního objektu navrženého v rámci předmětu Projekt – Pozemní stavitelství.
  • Sestavení celkových nákladů stavby a zpracování souhrnného rozpočtu.
  • Využití programového vybavení pro rozpočtování a oceňování stavebních prací.
  • Osvojení základních dovedností v oblasti rozpočtování a oceňování stavebních děl.
  • Vypracování vybraných technických a ekonomických podkladů a dokumentace pro realizaci stavebního díla.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz