• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Stavební právo

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav stavební ekonomiky a řízení
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program
  Ročník: 3.
  Obor: Pozemní stavby
  Zaměření: nespecifikováno
  Zařazení předmětu do programu: povinný předmět
  Ukončení: zápočet
  CÍL PŘEDMĚTU

  Seznámení se základními právními pojmy a systémem právních norem v České republice. Získání orientace zejména ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech,dále s možnostmi a způsoby podnikání ve stavebnictví. Poskytnutí informací o systému nominátních a innominátních smluv a jejich použití ve stavební praxi.Získání přehledu o pracovněprávních vztazích,pracovních smlouvách a dohodách ve stavebnictví.

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Systém práva českého státu, jeho vývoj a postavení ve světovém kontextu,jako součást "Evropského práva".
  • Zařazení "Stavebního zákona" v systému oboru "Správního práva",jeho obsah,zásady a jeho návaznost na prováděcí vyhlášky základní důležitosti pro stavební obory.
  • Právní úprava přestupků a jiných správních deliktů fyzických a právnických osob formou sankcí.
  • Problematika vyvlastnění ve vyvlastňovacím řízení.
  • Seznam stavebních úřadů.
  • Podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví podle občanského a obchodního zákoníku,živnostenského zákona a na základě tzv."autorizace"podle zákona o komoře autorizovaných povolání ve výstavbě.
  • Přehled nejpoužívanějších smluvních vztahů.
  • Smlouvy nominátní podle občanského a obchodního zákoníku a smlouvy innominátní.
  • Smlouvy ve výstavbě.
  • Základní pracovněprávní vztahy, pracovní smlouvy a dohody ve stavebnictví.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz