• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  Speciální problémy dopravních staveb I

  CÍL PŘEDMĚTU

  Předmět se zaměřuje na praktické zkoušky materiálů používaných při stavbě silničních komunikací. Na základě dovybavení silniční laboratoře některými zařízeními z prostředků ESF dle nově zavedených Evropských norem a přípravě studijních podkladů je možné provádět výuku na kvalitativně vyšší úrovni než doposud.

  Zaměření individuálně nebo demonstrativně prováděných zkoušek:

  • Zkoušení základních vlastností zemin dle EN
  • Zkoušení všeobecných vlastností kameniva dle EN
  • Zkoušení geometrických vlastností kameniva dle EN
  • Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva dle EN
  • Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání dle EN
  • Asfalty a asfaltová pojiva – zkoušky dle EN
  • Asfaltové směsi - zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
  • Zkoušení silničních asfaltových směsí (EN řady 12697)

  STRUČNÁ OSNOVA
  1. Zkoušení základních vlastností zemin a zlepšených zemin: klasifikace zemin pro dopravní stavby, určení objemové hmotnosti zemin a zhutněných zemin, laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin ČSN EN 13286-1, 2, laboratorní stanovení poměru únosnosti CBR.
  2. Zkoušení všeobecných vlastností kameniva: metody odběru vzorků (ČSN EN 932-1), metody zmenšování laboratorních vzorků (ČSN EN 932-2).
  3. Zkoušení geometrických vlastností kameniva: stanovení zrnitosti-Sítový rozbor (ČSN EN 933-1), stanovení tvaru zrn-tvarový index (ČSN EN 933-4), stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu (ČSN EN 933-5)
  4. Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva: metody pro stanovení odolnosti proti drcení (ČSN EN 1097-2), stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti sypaného kameniva (ČSN EN 1097-3), stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru (ČSN EN 1097-4), stanovení vlhkosti sušením v sušárně (ČSN EN 1097-5)
  5. Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání: stanovení smršťování (ČSN EN 1367-4), stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování (ČSN EN 1367-1), zkouška síranem hořečnatým (ČSN EN 1367-2)
  6. Zkoušení chemických vlastností kameniva (ČSN EN 1744): chemické rozbory, příprava výluhů kameniva
  7. Asfalty a asfaltová pojiva: posouzení zjevných vlastností (ČSN EN 1425), stanovení penetrace jehlou (ČSN EN 1426), stanovení bodu měknutí-Metoda kroužek a kulička (ČSN EN 1427), stanovení bodu lámavosti podle Fraasse (ČSN EN 12593),
  8. Asfaltové směsi: návrh čáry zrnitosti asfaltové směsi, určení optimálního množství asfaltu do asfaltové směsi,
  9. Asfaltové směsi: zhutnění Marshallových zkušebních těles (ČSN EN 12697-30, 35), stanovení objemové hmotnosti zhutněné a nezhutněné asfaltové směsi (ČSN EN 12697-5, 6)
  10. Asfaltové směsi: Marshallova zkouška, stanovení pevnosti v příčném tahu (ČSN EN 12697-23), odolnost asfaltové směsi proti vodě (ČSN EN 12697-12), nasákavost, citlivost na teplotu,
  11. Asfaltové směsi: rozbor asfaltové směsi (extrakce ČSN EN 12697-1) , zkoušení asfaltových zhutněných směsí (ČSN EN řady 12697)
  12. Asfaltové směsi – funkční zkoušky: komplexní modul tuhosti (ČSN 12697-26), únavové charakteristiky (ČSN EN 12697-24), nízkoteplotní vlastnosti, měření trvalých deformací (ČSN EN 12697-22)
  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz