• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Vybrané laboratorní úlohy a fyzikální modelování jevů z vodního hospodářství a stavitelství

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav vodních staveb
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - navazující magisterský studijní program
  Ročník: 5.
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Zaměření: Vodní stavby
  Zařazení předmětu do programu: Povinně volitelný předmět
  Ukončení: klasifikovaný zápočet
  CÍL PŘEDMĚTU

  Řešení složitých hydrodynamických jevů s využitím základů modelování a metody měření s praktickými příklady.

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Modelování - účel, druhy, obecný zákon modelové podobnosti, rozměrová analýza, kriteria modelové podobnosti, volba měřítka modelu.
  • Modely fyzikální - vodní, aerodynamické, analogové - a matematické, jejich přednosti, účelnost kombinace, praktické aplikace.
  • Měření veličin a zpracování výsledků měření.
  • Terénní měření a průzkumy pro modelování.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz