• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Deskriptivní geometrie

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program
  Ročník: 1.
  Obor: všeobecný
  Zaměření: nespecifikováno
  Zařazení předmětu do programu: povinný předmět
  Ukončení: zápočet, zkouška
  CÍL PŘEDMĚTU

  Zvládnout konstrukci kuželoseček na základě ohniskových vlastností. Pochopit principy perspektivní kolineace a perspektivní afinity a umět je použít při řešení příkladů. Pochopit a zvládnout základy promítání: kótovaného, Mongeova, kolmé axonometrie a lineární perspektivy. Rozvinout prostorovou představivost a zvládnout prostorové řešení jednoduchých úloh. Umět zobrazit jednoduchá geometrická tělesa a plochy v jednotlivých projekcích, jejich řezy a průsečíky s přímkou. V lineární perspektivě zvládnout zobrazení stavebního objektu. Seznámit se se stručným výběrem poznatků z teorie křivek a ploch, umět konstrukci šroubovice ze zadaných prvků a konstrukci pravoúhlé uzavřené přímkové šroubové plochy.

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Perspektivní kolineace, perspektivní afinita, křivka afinní ke kružnici.
  • Kótované promítání.
  • Mongeovo promítání.
  • Kolmá axonometrie.
  • Lineární perspektiva.
  • Základní pojmy z teorie křivek a ploch - šroubovice, pravoúhlá uzavřená přímková šroubová plocha.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz