• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Vyrovnávací kurz z matematiky

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program
  Ročník: 1.
  Obor: všeobecný
  Zaměření: nespecifikováno
  Zařazení předmětu do programu: volitelný
  Ukončení: zápočet
  CÍL PŘEDMĚTU

  Sjednocení znalostí z matematiky studentů prvního ročníku přicházejících na fakultu z různých typů středních škol.

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Úvod do studia matematiky, aritmetika a algebra.
  • Analytická geometrie.
  • Elementární funkce.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz