• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Vybrané problémy navrhování kovových a dřevěných konstrukcí II

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav ocelových a dřevěných konstrukcí
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program
  Ročník: 5.
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Zaměření: Dopravní stavby
  Zařazení předmětu do programu: povinně volitelný předmět
  Ukončení: zápočet
  CÍL PŘEDMĚTU

  Cílem předmětu je získání nových teoretických i praktických znalostí, vědomostí a dovedností v oblasti navrhování a ověřování nosných konstrukcí staveb jako celku i jejich dílčích částí. Kvalitní návrh nosné konstrukce z pohledu vysoké spolehlivosti, bezpečnosti i hospodárnosti nezbytně předpokládá aplikaci moderních výpočetních postupů i využití nových poznatků skutečného působení dílčích konstrukčních detailů. Kurz je zaměřen na problematiku návrhu rámové prutové soustavy s uvážením výše uvedených faktorů.

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Stanovení charakteristik (zejm. pracovního diagramu) styčníku ocelového rámu budovy analytickým postupem, matematickým 3D modelováním metodou konečných prvků systémem ANSYS a experimentální realizací zatěžovacích zkoušek reálného styčníku konstrukce.
  • Realizace a vyhodnocení experimentálního měření (zatěžovacích zkoušek reálných styčníků) včetně zpracování a vyhodnocení zkoušek materiálu konstrukce.
  • Statická analýza nosné ocelové rámové konstrukce budovy s uvážením reálných parametrů materiálu i konstrukčních detailů.
  • Návrh a dimenzování nosné konstrukce jako celku i jejich částí, tj. spojů, přípojů a detailů.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz