• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Hydraulika a hydrologie (pro obory Konstrukce a dopravní stavby a Vodní hospodářství a vodní stavby)

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav vodních staveb
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program
  Ročník: 2.
  Obor: všeobecný
  Zaměření: nespecifikováno
  Zařazení předmětu do programu: Povinně volitelný předmět
  Ukončení: zápočet, zkouška
  CÍL PŘEDMĚTU

  Studium předmětu má studentům poskytnout základní informace o chování a učíncích kapalin, o jevech vznikajících při proudění vody v tlakových systémech a v otevřených korytech. Dále studenti získájí základní informace o výskytu a koloběhu vody v přírodě a o měření parametrů popisující kvalitativní a kvantitativní parametry vody v přírodě.

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Základy hydrostatiky, stanovení účinku vody na rovinné a zakřivené plochy, informace o plavání těles.
  • Základy hydrodynamiky, poznatky o proudění a pohybu vody v tlakových trubních systémech
  • Proudění v systémech s volnou hladinou tj. otevřených přírodních a umělých korytech.
  • Hydraulika objektů na vodohospodářských stavbách a zařízeních. Základy proudění podzemní vody, studny, zářezy.
  • Základy hydrologie, vodní bilance, srážky, výpar, povrchový odtok z povodí, jeho vyhodnocení, průtoky minimální, maximální, m-denní a n-leté.
  • Praktické měření vybraných v laboratoři v rámci laboratorních cvičení.
  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz