• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Matematické modelování betonových konstrukcí

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav betonových a zděných konstrukcí
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - navzující magisterský studijní program s prezenční formou studia
  Ročník: 5.
  Obor: Pozemní stavby
  Zaměření: Konstrukce a statika staveb
  Zařazení předmětu do programu: povinně volitelný předmět
  Ukončení: zápočet, zkouška
  CÍL PŘEDMĚTU

  Schopnost analyzovat lineárně a nelineárně chování průřezů betonových konstrukcí. Uplatňovat časovou analýzu a geometrickou a fyzikální nelinearitu při návrhu konstrukcí.

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Vytváření matematických modelů pro modelování betonových konstrukcí v oblasti návrhu i rekonstrukce.
  • Modelování chování průřezů betonových prvků (lineární i nelineární analýza).
  • Tuzemské i zahraniční normové předpisy a jejich napojení na analýzu MKP.
  • Statická lineární i nelineární analýza betonové konstrukce a jejích částí.
  • Materiálové modely betonu a vyztuženého betonu, jejich použití v některých dostupných komerčních programových systémech MKP.
  • Řešení stavu napjatosti od teplotního zatížení a objemových změn.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz