Kód předmětu

BI52

Název předmětu

Diagnostika stavebních konstrukcí (K)


Parametry a zařazení předmětu ve studijních programech

Stud. program

Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program

Ročník

2.

Obor

Všeobecný

Zaměření

nespecifikováno

Semestr výuky

Letní

Povinnost

Povinně volitelný předmět

Ukončení

Zápočet, zkouška

Počet kreditů

4

Dělení

D2

Cíl předmětu

  • Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí bude student schopen vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.

Anotace předmětu

  • Úloha diagnostiky konstrukcí při provádění stavebně-technických průzkumů v rámci údržby, opravy a rekonstrukce staveb.
  • Obecná metodika diagnostických postupů, vývojový diagram průzkumu stavby.
  • Aplikace destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod při průzkumech, upřesněné nedestruktivní zkoušky, hodnocení výsledků statistickými metodami.
  • Užití celého spektra radiografických metod nedestruktivního zkoušení na reálné či virtuální konstrukci (kontrola železobetonových a předpjatých konstrukcí, kombinace radiografické a magnetické metody při určování výztuže v konstrukcích)
  • Diagnostika vad a poruch staveb. Sledování deformací a trhlin konstrukcí, únava a degradace materiálu. Metody dlouhodobého sledování staveb.
  • Seminární práce zaměřená na návrh podrobného postupu stavebně-technického průzkumu konstrukce.
  • Cvičení v laboratořích s individuálním zadáním, ukázky zkušebních postupů na modelech a stavbách.

Harmonogram předmětu

1. Stavebně technický průzkum
2. Přehled diagnostických metod
3.-4. Moderní diagnostické metody zkoušení stavebních materiálů
5.-6. Diagnostika betonových konstrukcí
7.-8. Diagnostika zděných a kamenných konstrukcí
9.-10. Diagnostika dřevěných konstrukcí
11.-12. Radiometrické diagnostické metody I
13.Radiometrické diagnostické metody II

 

 

 

 

Obrazová příloha – příklady terénních exkursí a měření v terénu v minulosti.

 

Exkurse Drnovce – statické zajištění zámečku

 

Drnovce - detail kotevní desky

Exkurse Hněvkovský tunel – kontrola betonu při výstavbě

 

Exkurse Hněvkovský tunel

Holubice – zatěžovací zkouška mostu

 

Holubice – studenti osazují měřicí přístroje