• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Diagnostika stavebních konstrukcí

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav stavebního zkušebnictví
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program
  Ročník: 2.
  Obor: všeobecný
  Zaměření: nespecifikováno
  Zařazení předmětu do programu: Povinně volitelný předmět
  Ukončení: zápočet, zkouška
  CÍL PŘEDMĚTU

  Teoretické seznámení a praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí. Na základě získaných znalostí bude student schopen vybrat optimální zkušební metodu pro daný případ diagnostiky.

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Úloha diagnostiky konstrukcí při provádění stavebně-technických průzkumů v rámci údržby, opravy a rekonstrukce staveb.
  • Obecná metodika diagnostických postupů, vývojový diagram průzkumu stavby.
  • Aplikace destruktivních a nedestruktivních zkušebních metod při průzkumech, upřesněné nedestruktivní zkoušky, hodnocení výsledků statistickými metodami.
  • Užití celého spektra radiografických metod nedestruktivního zkoušení na reálné či virtuální konstrukci (kontrola železobetonových a předpjatých konstrukcí, kombinace radiografické a magnetické metody při určování výztuže v konstrukcích)
  • Diagnostika vad a poruch staveb. Sledování deformací a trhlin konstrukcí, únava a degradace materiálu. Metody dlouhodobého sledování staveb.
  • Seminární práce zaměřená na návrh podrobného postupu stavebně-technického průzkumu konstrukce.
  • Cvičení v laboratořích s individuálním zadáním, ukázky zkušebních postupů na modelech a stavbách.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz