• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

  Předmětem projektu je modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně. Cílovou skupinou jsou studenti bakalářských studijních programů Stavitelství a Stavební inženýrství a dobíhajícího pětiletého magisterského studijního programu Stavební inženýrství. Cílem projektu je zvýšení kvality znalostí absolventů a z toho plynoucí jejich vyšší úroveň zaměstnavatelnosti, která se bude opírat o kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu. Tím bude také posílena konkurenceschopnost budoucího zaměstnavatele (podniku) v rámci globální evropské ekonomiky. Modernizace kurzů je zaměřena do následujících tří oblastí:

  1. Sjednocení znalostí studentů prvních ročníků přicházejících na fakultu z různých typů středních škol.
  2. Modernizace výuky vybraných stávajících kurzů a zavedení nových kurzů, v návaznosti na vyhodnocení průzkumů zabývajících se uplatněním absolventů v praxi.
  3. Modernizace laboratorní výuky kurzů majících bezprostřední vztah k profilaci absolventů jednotlivých studijních oborů

  Řešený projekt v sobě zahrnuje modernizaci nebo zavedení 25 kurzů:

  1. Diagnostika stavebních konstrukcí >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  2. Matematické modelování betonových konstrukcí >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  3. Realizace staveb >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  4. Technologie staveb I >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  5. Hydraulika a hydrologie >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
   (pro obor Management ve stavebnictví)
  6. Hydraulika a hydrologie >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
   (pro obory Konstrukce a dopravní stavby a Vodní hospodářství a vodní stavby)
  7. Experiment v geotechnice >> výchozí informace | STAV ŘEŠENÍ
  8. Vybrané problémy navrhování kovových a dřevěných konstrukcí II >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  9. Vyrovnávací kurz z matematiky >> výchozí informace | STAV ŘEŠENÍ
  10. Deskriptivní geometrie >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  11. Vybrané laboratorní úlohy a fyzikální modelování jevů z vodního hospodářství a stavitelství >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  12. Počítačová podpora projektování dopravních staveb >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  13. Problematika životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbám >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  14. Speciální problémy dopravních staveb I >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  15. Městské komunikace >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  16. Účetnictví >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  17. Stavební právo >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  18. Stavební podnik >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  19. Projektové řízení staveb I >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  20. Projekt - ekonomika staveb >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  21. Pracovní inženýrství >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  22. Podnikový management I. >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  23. Marketing >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  24. Finance >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ
  25. Ceny ve stavebnictví >> výchozí informace | stávající předmět | STAV ŘEŠENÍ

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz