• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   

  Projekt


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

  je spolufinancován

  z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

  v rámci operačního programu "Rozvoj lidských zdrojů", opatření 3.3

  Řešitelským pracovištěm projektu je Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně. Partnery řešitele projektu jsou ČKAIT, kancelář regionální sekce v Brně, ČSSI, oblastní pobočka Brno, OHL ŽS Brno a.s., PREFA KOMPOZITY a.s.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz